Translation of the song Ding Dong artist 2 Plus 1

Polish

Ding Dong

English translation

Ding Dong

Jest w Warszawie na Saskiej Kępie

There is in Warsaw at Saska Kępa,

Zwykły, szary dom,

a common, gray house.

W dzikie wino wplątany

enwrapped into wild vine,

Tak jak inne domy stąd.

same as other houses there.

Miniesz go i sto razy

You pass it a hundred times,

I nie spocznie na nim wzrok.

and you don't lose a view on it.

Robisz błąd, uwierz mi,

You make a mistake, believe me,

To błąd, uwierz mi.

that's a mistake, believe me.

O-o-o-o - spory błąd.

Oh-oh-oh-oh - a big mistake.

Jest w miesiącu dzień jeden,

There is one day in a month,

W listopadzie nawet dwa,

in November even two,

Kiedy dom ten ożywa

when that house becomes alive,

Od piwnicy aż po dach.

from the basemant up to the roof.

Któż nie chciałby tam trafić?

Who wouldn't like to get there?

Cały wielki mógłby świat,

All the huge possible world,

Lecz nie ja, o nie,

however not me, oh no,

Już nie ja, nie, nie.

already not me, no, no.

O-o-o-o - już nie ja.

Oh-oh-oh-oh - already not me.

Refren1:

Chorus1:

Ding dong, ding dong,

Ding dong, ding dong,

Do drzwi dzwoni ktoś,

someone's ringing at the door.

Ding dong, ding dong,

Ding dong, ding dong,

Czy to proszony gość?

is that an asked guest?

Książę Józef -

Prince Joseph -

Ach, proszę, zechce pan wejść.

Ah, please, you may enter.

Ding dong, ding dong,

Ding dong, ding dong,

Coraz większy tłum.

a greater and greater crowd.

Ding dong, ding dong,

Ding dong, ding dong,

Głosów cichy szum.

voices' silent humming.

Kto tam, kto tam,

Who's there, who's there,

Kto jeszcze może tu przyjść?

Who still may come here?

Dźwięk dalekiej muzyki

The sound of distant music,

I łagodny szelest kart,

and a mild rustle of cards.

Pięknych kobiet klejnoty,

Beautiful ladies' jewels,

Kandelabrów senny blask.

a candalabrum's precious glitter.

Zanim kur nie zapieje,

Before the rooster won't crow,

Będą tańczyć, jakby śpiąc.

they will dance, as if they were sleeping.

Co za noc, co za noc,

What a night, what a night,

Co za noc, co za noc!

what a night, what a night!

O-o-o-o...

Oh-oh-oh-oh ...

Refren2:

Chorus2:

Ding dong, ding dong,

Ding dong, ding dong,

Znowu dzwoni ktoś.

someone's ringing again.

Ding dong, ding dong,

Ding dong, ding dong,

Czy to proszony gość?

is that an asked guest?

Pola Negri -

Pola Negri

Ach, zechce pani tu wejść.

ah, may the lady enter here.

Ding dong, ding dong,

Ding dong, ding dong,

Coraz większy tłum.

a greater and greater crowd.

Ding dong, ding dong,

Ding dong, ding dong,

Głosów cichy szum.

voices' silent humming.

Kto tam, kto tam,

Who's there, who's there,

Kto jeszcze może dziś przyjść?

Who still may come here?

Ding dong, ding dong,

Ding dong, ding dong,

Do drzwi, dzwoni ktoś.

someone's ringing at the door.

Ding dong, ding dong,

Ding dong, ding dong,

Czy to proszony gość?

is that an asked guest?

Elvis Presley -

Elvis Presley -

To jasne, czekamy cię.

of course, we're awaiting you.

Refren3 (2x)

Chorus3: (2x)

Ding dong, ding dong,

Ding dong, ding dong,

Coraz większy tłum.

a greater and greater crowd.

Ding dong, ding dong,

Ding dong, ding dong,

Głosów cichy szum.

voices' silent humming.

Kto tam, kto tam,

Who's there, who's there,

Kto jeszcze może dziś przyjść?

Who still may come here?

No comments!

Add comment