Translation of the song Kołysanka matki artist 2 Plus 1

Polish

Kołysanka matki

English translation

Mother's lullaby

Zaśnij, przyśnij, mój syneczku, na dalekim polu

Fall asleep, dream, my dear son on a faraway field.

Niech cię nigdy w długim marszu nóżki nie rozbolą

May your legs never hurt on a long march.

Niech o twojej młodej główce wrogowie nie wiedzą

May the enemies not know about your young head.

Zaśnij, mój najmilszy, jak zając pod miedzą

Fall asleep, my dearest, like a hare under the ridge1

Zaśnij, przyśnij co miłego, co żołnierzom trzeba

Fall asleep, dream of something nice, of what soldiers need

Ciepłe noce, buty mocne, albo glonek chleba

Warm nights, strong shoes or a piece of bread

Zaśnij, przyśnij aż do rana, jeszcze co milszego

Fall asleep, dream till morning of something even nicer,

Jak żołnierze powracają do domu swojego

of soldiers coming back to their homes

Zaśnij przyśnij, mój syneczku na dalekiej ziemi

Fall asleep, dream, my dear son, in a faraway land.

Niech ci będzie, tak jak było pomiędzy swojemi

May you feel there as you did amongst your people.

Zaśnij, przyśnij aż do rana, jeszcze co milszego

Fall asleep, dream till morning of something even nicer.

Ciepły szynel i słoniny krupniku tłustego

A warm greatcoat and fatback with fat barley soup.

Zaśnij, przyśnij co miłego, co żołnierzom trzeba

Fall asleep, dream of something nice, of what soldiers need.

Ciepłe noce, buty mocne, albo glonek chleba

Warm nights, strong shoes or a piece of bread.

Zaśnij, przyśnij aż do rana, jeszcze co milszego

Fall asleep, dream till morning of something even nicer,

Jak żołnierze powracają do domu swojego

of soldiers coming back to their homes.

Zaśnij przyśnij co cię boli niech ci się wygoi

Fall asleep, dream, may what hurts you heal up.

Żebyś skończył wojowanie i wrócił do swoich

May you finish fighting and come back to your people.

Zaśnij, przyśnij co miłego, co żołnierzom trzeba

Fall asleep, dream of something nice, of what soldiers need

Ciepłe noce, buty mocne, albo glonek chleba

Warm nights, strong shoes or a piece of bread

Zaśnij, przyśnij aż do rana, jeszcze co milszego

Fall asleep, dream till morning of something even nicer,

Jak żołnierze powracają do domu swojego

of soldiers coming back to their homes

No comments!

Add comment