Translation of the song Windą do nieba artist 2 Plus 1

Polish

Windą do nieba

English translation

An elevator ride to heaven

Mój piękny Panie, raz zobaczony w technikolorze,

My beautiful sir that I've seen once on technicolor TV

Piszę do Pana ostatni list.

This is the last letter I'm writing to you

Już mi lusterko z tym Pana zdjęciem też nie pomoże;

I'll no longer need this pocket mirror with your picture on it

Pora mi dzisiaj do ślubu iść.

It's time for me to get married today

Mój piękny Panie - ja go nie kocham, taka jest prawda;

My beautiful sir--I do not love him and that's the truth

Pan główną rolę gra w każdym śnie,

You're the one playing the lead role in my every dream

Ale dziewczyna przez świat nie może iść całkiem sama;

But a girl can't go through life all by herself

Życie jest życiem - Pan przecież wie.

That's just life--you know that, don't you

Już mi niosą suknię z welonem,

Here they come, with a wedding dress and a veil for me

Już Cyganie czekają z muzyką,

The Gypsy band is waiting to play their music

Koń do taktu zamiata ogonem,

The horse's tail is swishing in rhythm with the music

Mendelsohnem stukają kopyta.

Its hooves are clip-clopping the wedding march away

Jeszcze ryżem sypną na szczęście,

They'll throw some rice on me for good luck

Gości tłum coś fałszywie odśpiewa,

A crowd of guests will sing a song out of tune

Złoty krążek mi wcisną na rękę

They'll push a golden ring on my finger

I powiozą mnie windą do nieba. (x2)

And put me in an elevator going up to heaven (x2)

Mój piękny Panie, z tego wszystkiego nie mogłam zasnąć,

My beautiful sir, I was so nervous I couldn't sleep

Więc nie mógł mi się Pan przyśnić dziś

So I couldn't dream of you today

I tak odchodzę bez pożegnania, jakby znienacka;

And so I'm leaving you with no goodbye, quite suddenly

Ktoś między nami zatrzasnął drzwi.

Somebody has shut the door between us

Już mi niosą suknię z welonem,

Here they come, with a wedding dress and a veil for me

Już Cyganie czekają z muzyką,

The Gypsy band is waiting to play their music

Koń do taktu zamiata ogonem,

The horse's tail is swishing in rhythm with the music

Mendelsohnem stukają kopyta.

Its hooves are clip-clopping the wedding march away

Jeszcze ryżem sypną na szczęście,

They'll throw some rice on me for good luck

Gości tłum coś fałszywie odśpiewa,

A crowd of guests will sing a song out of tune

Złoty krążek mi wcisną na rękę

They'll push a golden ring on my finger

I powiozą mnie windą do nieba (x3)

And put me in an elevator going up to heaven (x2)

No comments!

Add comment