Translation of the song Wstawaj, szkoda dnia artist 2 Plus 1

Polish

Wstawaj, szkoda dnia

English translation

Get Up, Don’t Waste the Day

Nareszcie świt zastąpił noc,

Finally, the dawn has replaced the night,

powietrze świeże jak po burzy.

The air is fresh like after a storm.

Więc po co chowasz twarz pod koc?

So why do you hide your face under the blanket?

Dzisiejszy dzień się nie powtórzy!

This day won’t be repeated!

Czekają gry nierozegrane,

Unplayed games await you,

czekają sny niewypełnione,

Unfulfilled dreams await you,

czekają wiatry nieschwytane,

Uncaptured winds await you,

a każdy woła w twoją stronę:

Each of them shouting in your direction:

Wstawaj, szkoda dnia!

Get up, don’t waste the day!

Wstawaj, szkoda dnia!

Get up, don’t waste the day!

Wstawaj, szkoda dnia!

Get up, don’t waste the day!

Wstawaj, szkoda dnia!

Get up, don’t waste the day!

Dlaczego kryjesz się we mgle

Why do you hide in the mist

i zarośniętą biegniesz ścieżką?

And run on an overgrown path?

Dlaczego ciągniesz wspomnień tren

Why do you pull a train of memories

i przywołujesz, co odeszło?

And recall what has gone?

Czekają gry nierozegrane,

Unplayed games await you,

czekają sny niewypełnione,

Unfulfilled dreams await you,

czekają wiatry nieschwytane,

Uncaptured winds await you,

a każdy woła w twoją stronę:

Each of them shouting in your direction:

Wstawaj, szkoda dnia!

Get up, don’t waste the day!

Wstawaj, szkoda dnia!

Get up, don’t waste the day!

Wstawaj, szkoda dnia!

Get up, don’t waste the day!

Wstawaj, szkoda dnia!

Get up, don’t waste the day!

Wstawaj, szkoda dnia!

Get up, don’t waste the day!

Wstawaj, szkoda dnia!

Get up, don’t waste the day!

Wstawaj, szkoda dnia!

Get up, don’t waste the day!

Wstawaj, szkoda dnia!

Get up, don’t waste the day!

No comments!

Add comment